Psychiatria

Nowoczesna psychiatria stała się przyjazna przeciętnemu człowiekowi. Potrafi pomóc nie tylko w stanach chorobowych, ale również w problemach codziennego, coraz szybciej toczącego się życia. Przeciwstawia się wielu mitom, którymi ta dziedzina medycyny obrosła. Wizyta u psychiatry polega przede wszystkim na rozmowie, jest ona zawsze anonimowa. W wielu zaburzeniach psychicznych farmakoterapia jest podstawową i niezbędną formą leczenia. W niektórych przypadkach brak zastosowania leku jest poważnym błędem i może skutkować pogarszaniem się stanu zdrowia. Konsultacja psychiatryczna pozwala również rozstrzygnąć, jaka forma terapii jest dla pacjenta najbardziej odpowiednia, czy wystarczy leczenie farmakologiczne lub psychoterapia, czy też wskazana jest np. terapia łączona.

Oferuję pomoc lekarską w ramach konsultacji indywidualnych w przypadku:
  • depresji
  • nerwic i zaburzeń lękowych
  • zaburzeń snu
  • zaburzeń związanych ze stresem
  • fobii
  • schizofrenii
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń pamięci
  • bólów psychogennych
  • zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym


dr. n. med. Piotr Tybura
Specjalista psychiatra
Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 1991-1997. Po stażu podyplomowym specjalizował się jako rezydent w Katedrze i Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zdobywając wiedzę i doświadczenie kliniczne. W 2007 roku uzyskał tytuł specjalisty psychiatry a w 2008 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych. Od czerwca 2010 do października 2015 roku był Kierownikiem Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii PUM. Angażuje się w pracę społeczną związaną z opieką środowiskową. Z nominacji rektora PUM został członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przemocy w Rodzinie, uzyskał nominację Prezydenta Miasta Szczecina na członka lokalnego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i doniesień zjazdowych, brał udział w realizacji grantu naukowego, licznych badań klinicznych. Jako adiunkt prowadzi działalność dydaktyczną na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, kształcąc przyszłe kadry medyczne.
Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Terapii Środowiskowej PTP, Sekcji Psychiatrii Genetycznej PTP.

Aktualności
addda... 
W naszym gabinecie wykorzystujemy mikroskop operacyjny Leica , który łączy w sobie znaną i cenioną... 
Zadzwoń
Stargard Szczeciński, os. Zachód B 14

Wykonanie: Planfirm.pl fotografie, panoramy, strony stargard